MADAL SOFT, s.r.o.

Blok textu: CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

· Spoločnosť s ručením obmedzeným Vám založíme za jednorázový poplatok 333,- EUR, v ktorom je zahrnutý poplatok pre Obchodný register príslušného Okresného súdu, poplatok pre Obvodný úrad za jednu živnosť a všetky ostatné poplatky u notára prípadne Katastrálneho úradu. Založenie sro po odovzdaní všetkých dokladov trvá cca 2 - 3 týždne.

 

· Živnosť pre fyzické osoby Vám založíme podľa počtu a druhu živností na osvedčení o živnosti - jedna voľná živnosť á 5,-€  jedna remeselná/viazaná živnosť á 15,-€ (v tejto cene nie sú zahrnuté poplatky za overenie podpisu)

 

·  Poplatky za vyhotovenie jednotlivých daňových priznaní, paušálov za vedenie účtovníctva prípadne iných požadovaných služieb Vám určíme presne na mieru, podľa Vašich požiadaviek, typu spoločnosti, počtu dokladov  atď. - v tomto prípade nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese, kde nám napíšte Vaše požiadavky.

CHCETE SI SAMI ZISTIŤ A UZATVORIŤ
NAJLACNEJŠIE POISTENIE ???

Každý klient má teraz možnosť samostatne si porovnať ceny jednotlivých poistných produktov (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie majetku, cestovné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu ) a zároveň pri najvhodnejšom výbere jednotlivého poistného produktu si môže sám on-line uzatvoriť poistnú zmluvu bez akýchkoľvek papierovačiek, podpisovaní a návštev poisťovní.  STAČÍ KLIKNÚŤ NA OBRÁZOK  NAJPOISTENIE.SK.